BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Szkoła jest publiczną jednostką budżetową wchodzącą w skład administracji samorządowej, dla której organem prowadzącym jest Urząd Miasta Nowego Sącza. Rolę organu sprawującego nadzór pedagogiczny pełni Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie delegatura w Nowym Sączu.

Przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza istnieje wygaszane Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 5 minut z wyjątkiem przerw: po 3. lekcji - 15 minut, po 6. lekcji - 20 minut, po 9. lekcji - 10 minut

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Godziny pracy sekretariatu:
7.30 - 15.30
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek:
godz. 15.30-17.00 wicedyr. S. Pasiut
wtorek:
godz. 15.00-16.00 dyr. A. Padula
środa:
godz. 15.00-16.00 wicedyr. B. Wild
czwartek:
godz. 9.45-11.30 dyr. A. Padula
piątek:
godz. 15.00-16.00 wicedyr. G. Andrzejewska

Wnioski i skargi można składać codziennie w godzinach przyjmowania stron przez dyrekcję szkoły.