BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Szkoła jest publiczną jednostką budżetową wchodzącą w skład administracji samorządowej, dla której organem prowadzącym jest Urząd Miasta Nowego Sącza. Rolę organu sprawującego nadzór pedagogiczny pełni Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie delegatura w Nowym Sączu.

Przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza istnieje wygaszane Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 5 minut z wyjątkiem przerw: po 4. lekcji - 10 minut, po 7. lekcji - 20 minut, po 10. lekcji - 10 minut

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Godziny pracy sekretariatu:
7.15 - 15.30
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek:
godz. 8.50-9.35 dyr. A. Padula
środa:
godz. 14.10-14.55 wicedyr. S. Pasiut
wtorek:
godz. 15.55-16.40 wicedyr. B. Wild

Wnioski i skargi można składać w godzinach przyjmowania stron przez dyrekcję szkoły.