BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Szkoła jest publiczną jednostką budżetową wchodzącą w skład administracji samorządowej, dla której organem prowadzącym jest Urząd Miasta Nowego Sącza. Rolę organu sprawującego nadzór pedagogiczny pełni Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie delegatura w Nowym Sączu.

Przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza istnieje wygaszane Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 5 minut z wyjątkiem przerw: po 3. lekcji - 15 minut, po 6. lekcji - 20 minut, po 9. lekcji - 10 minut

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Godziny pracy sekretariatu:
7.30 - 15.30
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek:
godz. 13.00-14.00 dyr. A. Padula
wtorek:
godz. 15.00-16.00 wicedyr. K. Paprocka
środa:
godz. 16.00-17.35 wicedyr. K. Krupa
czwartek:
godz. 9.40-11.25 dyr. A. Padula
piątek:
godz. 13.00-15.00 wicedyr. G. Andrzejewska

Wnioski i skargi można składać codziennie w godzinach przyjmowania stron przez dyrekcję szkoły.