BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

2020

nr 6/2020 - w sprawie wprowadzenia procedury postępowania wobec osób wchodzących na teren szkoły

2019

nr 1/2019 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
nr 2/2019 - w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia szkolnego zestawu programów (SZP) w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 3/2019 - w sprawie wprowadzenia Procedury ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na realizację indywidualnego programu nauczania lub toku nauki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 5/2019 - w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 6/2019 - w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych oraz na wypadek naruszenia praw ucznia i praw dziecka w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 16/2019
nr 17/2019
nr 18/2019
nr 25/2019

2011

nr 1/2011 - w sprawie obniżenia czesnego za pobyt wychowanków w internacie za luty 2011 r.
nr 2/2011 - w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na rok szkolny 2011/2012
nr 3/2011 - w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w tutejszej placówce
nr 4/2011 - w sprawie obniżenia czesnego za pobyt wychowanków w internacie za czerwiec 2011 r.
nr 5/2011 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji Pracy Szkoły w roku szk. 2011/2012
nr 6/2011 - w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska pracowników samorządowych w ZSO nr 1 roku szk. 2010/2011
nr 7/2011 - w sprawie ustalenia regulaminów, procedur, instrukcji i harmonogramów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w ZSO nr1
nr 8/2011 - w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego
nr 9/2011 - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Szkoły

2010

nr 5/2010 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji Pracy Szkoły w roku szk. 2010/2011
nr 6/2010 - w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w roku szk. 2010/2011
nr 7/2010 - dotyczące nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego
nr 8/2010 - w sprawie podjęcia działań dotyczących ochrony zdrowia
nr 9/2010 - Zarządzenie Porządkowe