BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

2020

nr 50/2020 w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniach 15.09.2020 oraz 21.09.2020
nr 49/2020 w sprawie zawieszenia zajęć na czas określony dla klasy 3l w zakresie zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalne
nr 48/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 47/2020 w sprawie szkolnego zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych
nr 46/2020 w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania
nr 45/2020 w sprawie wprawoadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
nr 44/2020 w sprawie procedury prowadzenia zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemicznym
nr 43/2020 w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa dla pracowników Internatu
nr 42/2020 w sprawie przyjęcia Planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021>
nr 41/2020 w sprawie wprawoadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
nr 40/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie w Internacie w roku szk. 2020/2021
nr 39/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Internatu im. T. Kościuszki przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza w Nowym Sączu w czasie epidemii na rok szkolny 2020/2021
nr 38/2020 w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania wobec osób wchodzących na teren Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 37/2020 w sprawie: wprawoadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza w Nowym Sączu
nr 36/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 35/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu przacy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 34/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 33/2020 w sprawie wprowadzania Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia
nr 32/2020 w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 31/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizjacji imprez szkolnych
nr 30/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyżurów nauczycielskich oraz zachowania się uczniów w czasie przerw
nr 29/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji pracy szkoły
nr 28/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 27/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w razie wypadku
nr 26/2020 w sprawie wprowadzenia Procedury oceny pracy nauczyciela w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 25/2020 w sprawie wprowadzenia wewnątrzszkolnego regulaminu uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
nr 24/2020 w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z sal, pracowni, urządzeń i sprzętu sportowego w szkole
nr 23/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania uczniom stypendiów za wyniki w nauce na rok szkolny 2019/2020
nr 20/2020 w sprawie opłat za korzystanie Internatu im. T. Kościuszki przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Internatu im. T. Kościuszki przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 18/2020 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych oraz Administartora Systemów Informatycznych
nr 17/2020 - w sprawie wprowadzenia Szkolnego Regulaminu Rekrutacji uczniów do klas I na rok szkolny 2020/2021
nr 16/2020 - w sprawie ustalenia procedury dotyczącej ochrony pracowników i uczniów przed koronawirusem podczas konsultacji w szkole i korzystania z biblioteki
nr 15/2020 - w sprawie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległosć lub innego sposobu realizacji tych zadań.
nr 14/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Internatu im. T. Kościuszki przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 13/2020 w sprawie zwolnienia wychowanków z opłat za pobyt w placówce w związku z czasowym ograniczeniem działalności Internatu
nr 12/2020 w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do Internatu im. T. Kościuszki przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu na rok szkolny 2020/2021
nr 11/2020 w sprawie wprowadzenia Szkolnego Regulaminu Rekrutacji uczniów do klas I na rok szkolny 2020/2021
nr 10/2020 w sprawie zwoływania zebrań Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
nr 9/2020 w sprawie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształecenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań
nr 8/2020 w sprawie obniżenia czesnego za pobyt wychowanków w Internacie za miesiąc marzec 2020r.
nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
nr 6/2020 - w sprawie wprowadzenia procedury postępowania wobec osób wchodzących na teren szkoły
nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 4/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 3/2020 w sprawie: "Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu"
nr 2/2020 w sprawie: planu finansowego - I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 1/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2019

nr 1/2019 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
nr 2/2019 - w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia szkolnego zestawu programów (SZP) w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 3/2019 - w sprawie wprowadzenia Procedury ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na realizację indywidualnego programu nauczania lub toku nauki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 4/2019
nr 5/2019 - w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 6/2019 - w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych oraz na wypadek naruszenia praw ucznia i praw dziecka w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
nr 7/2019
nr 8/2019
nr 9/2019
nr 10/2019
nr 11/2019
nr 12/2019
nr 13/2019
nr 14/2019
nr 15/2019
nr 16/2019
nr 17/2019
nr 18/2019
nr 19/2019
nr 20/2019
nr 21/2019
nr 22/2019
nr 23/2019
nr 24/2019
nr 25/2019
nr 26/2019
nr 27/2019
nr 28/2019

2011

nr 1/2011 - w sprawie obniżenia czesnego za pobyt wychowanków w internacie za luty 2011 r.
nr 2/2011 - w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na rok szkolny 2011/2012
nr 3/2011 - w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w tutejszej placówce
nr 4/2011 - w sprawie obniżenia czesnego za pobyt wychowanków w internacie za czerwiec 2011 r.
nr 5/2011 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji Pracy Szkoły w roku szk. 2011/2012
nr 6/2011 - w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska pracowników samorządowych w ZSO nr 1 roku szk. 2010/2011
nr 7/2011 - w sprawie ustalenia regulaminów, procedur, instrukcji i harmonogramów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w ZSO nr1
nr 8/2011 - w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego
nr 9/2011 - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Szkoły

2010

nr 5/2010 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji Pracy Szkoły w roku szk. 2010/2011
nr 6/2010 - w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w roku szk. 2010/2011
nr 7/2010 - dotyczące nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego
nr 8/2010 - w sprawie podjęcia działań dotyczących ochrony zdrowia
nr 9/2010 - Zarządzenie Porządkowe