BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
REJESTRY I EWIDENCJE
Kadry:
 • rejestr pracowników szkoły
 • rejestr nauczycieli
 • ewidencja obecności w pracy
 • rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • rejestr wydawanych legitymacji służbowych
 • rejestr wydawania zaświadczeń pracowniczych
 • rejestr emerytów
 • rejestr wniosków o emerytury
 • rejestr zbiorów archiwalnych
 • ewidencja chorób zawodowych i wypadków przy pracy
 • ewidencja pieczęci
Sekretariat:
 • rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich
 • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • rejestr wydanych druków ścisłego zarachowania
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich
 • dziennik korespondencyjny
 • rejestr wydanych świadectw
 • rejestr wydanych kart motorowerowych
Księgowość:
 • ewidencja finansowo-księgowa
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja płac nauczycieli
 • ewidencja zasiłków chorobowych nauczycieli i pracowników
 • ewidencja podatków
 • rejestr zawieranych umów
 • rejestr wydanych zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników
 • rejestr wystawionych faktur