BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
MAJĄTEK ZSO

Stan majątku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Jana Długosza w Nowym Sączu

na dzień 31.12.2010r.Budynki i budowle 1 489 702,50 zł
Maszyny i urządzenia techniczne 24 923,38 zł
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 14 531,01 zł
Grunty zabudowane 269 811,00 zł
Pozostałe wyposażenie 1 090 253,30 zł
Zbiory biblioteczne 67 046,80 zł
Wartości niematerialne i prawne 1 994,60 zł
Ogólna wartość majątku
2 958 262,59 zł