BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

OSOBY FUNKCYJNE

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

mgr Andrzej Padula
dyrektor naczelny
mgr Grażyna Andrzejewska
wicedyrektor ds. organizacyjnych
mgr Sabina Pasiut
wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Barbara Wild
wicedyrektor ds. wychowawczych
Renata Oleksy
główny księgowy
Kazimiera Pajor
sekretarz szkoły