BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

OSOBY FUNKCYJNE

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

mgr Andrzej Padula
dyrektor naczelny
mgr Grażyna Andrzejewska
wicedyrektor ds. organizacyjnych i promocji szkoły
mgr Katarzyna Krupa
wicedyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych ZSO nr 1
mgr Krystyna Paprocka
wicedyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych ZSO nr 1
Renata Oleksy
główny księgowy
Kazimiera Pajor
sekretarz szkoły