BIP I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

OSOBY FUNKCYJNE

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

mgr Andrzej Padula
dyrektor naczelny
mgr Sabina Pasiut
wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Barbara Wild
wicedyrektor ds. wychowawczych
Renata Oleksy
główny księgowy
Kazimiera Pajor
sekretarz szkoły